Defiance (2013) PC Cheats

Cheat Codes

Arkfall Codes

Enter the following Arkfall codes to access special in-game items and bonuses. Each code can only be redeemed once and a set number are required to unlock specific levels of bonuses. Codes are entered in the 'My Ego' System website.

Code #1: E2DFMO

Code #2: kbZmVz

Code #3: VO5DHS

Code #4: 6CIBJT

Code #5: fYkqzX

Code #6: RpR9Zs

Code #7: Tfm2iH

Code #8: fccePO

Code #9: vpZk7b

Code #10: XBNBPE

Code #11: DKCJK3

Code #12: CWAPDX

Code #13: ETCTFJ

Code #14: TLK9F1

Code #15: AMY2ZH

Code #16: WA94BD

Code #17: PVXDTU

Code #18: 9ELBUP

Code #19: YJuicp

Code #20: SCsd5t

Code #21: hvN5yD

Code #22: 8MKLUL

Code #23: v2227Q

Code #24: XCTFGY

Code #25: TWIK9S

Code #26: VGFSW9

Code #27: 4OSBUA

Code #28: BJT9iD

Code #29: LDBAMY

Code #30: RQXPGX

Code #31: Z5OP9L

Code #32: CH8FJB

Code #33: I71ADU

Code #34: GBIXKI

Code #35: GT1P3H

Code #36: W0UODG

Code #37: JJD6N5

Code #38: 3Q6VZN

Code #39: MVV8SL

Code #40: vW4LQ0

Code #41: WKJIXT

Code #42: U1T8PG

Code #43: CEOzCG

Code #44: 6zDGAR

Code #45: yOt4zA

Code #46: LQ7WVN

Code #47: 7VLERN

Code #48: o2am1s

Code #49: J71AAM

Code #50: IS3KAF

Code #51: htg7bf

Code #52: PSZ3iE

Code #53: LFM6RV

Code #54: UUXTGI

Code #55: OTIINU

Code #56: 34TPus

Code #57: FBwtVC

Code #58: 6f9kiv

Code #59: 3wwjkk

Code #60: 8MOMX2

Code #61: A1aqCa

Code #62: JIMOFE

Code #63: 2A9WZT

Code #64: KHIBBT

Code #65: M2BDRP

Code #66: HMDQRN

Code #67: EXA6RK

Code #68: WOMCCQ

Code #69: YW6ZQ8

Code #70: LK47XN

Code #71: JQ9ZTM

Code #72: R1T3EB

Code #73: WBIEos

Code #74: JIGR3J

Code #75: RXVI6J

Code #76: ISHSQF

Code #77: CHUROO

Code #78: mewfwy

Code #79: vmnnre

Code #80: Dt0chz

Code #81: K880P4

Code #82: RFtrHs

Code #83: OiUQQ5

Code #84: FZY8CB

Code #85: 53VIZG

Code #86: OLXQJ6

Code #87: V5WKFT

Code #88: OBWTZL

Code #89: hC1gN0

Code #90: ZFR5TA

Code #91: D91AQK

Code #92: W72URO

Code #93: 41US8B

Code #94: YDBF4L

Code #95: 6JOMJO

Code #96: SZUZSY

Code #97: CNABZX

Code #98: XT4PMX

Code #99: PKYLKN

Code #100: 8KBMUT

Code #101: JBS7QX

Code #102: TU3RJF

Code #103: 7BRHNJ

Code #104: MEBTWK

Code #105: F3LZLK

Code #106: TA6NCJ

Code #107: PTZ4QR

Code #108: N4S9EK

Code #109: 5X4WJ4

Code #110: UT7DE0

Code #111: 6VWFCI

Code #112: 81HABS

Code #113: HUBAZV

Code #114: GEPKRJ

Code #115: Q4DUBL

Code #116: NC9VYK

Code #117: TTDGX4

Code #118: 9C9N87

Code #119: ZZKJ2G

Code #120: T76SN6

Code #121: XWRN9M

Code #122: 88UPWS

Code #123: NFQ7PG

Code #124: 35P72U

Code #125: 8UNKAD

Code #126: YRE5SN

Code #127: HP9X6X

Code #128: XQBG4H

Code #129: 4HT2G9

Code #130: LYCEHY

Code #131: 7P8NDC

Code #132: C2VNDF

Code #133: U6Q9O7

Code #134: 2SCpqW

Code #135: AQCKUE

Code #136: VSMYJY

Code #137: ZHRLWH

Code #138: JCKRYQ

Code #139: AGZYHC

Code #140: AQXJPT

Code #141: UUZZKH

Code #142: WHJNDP

Code #143: YTRTAW

Code #144: HYAELZ

Code #145: VEWMZY

Code #146: PGFGNT

Code #147: PLNCAF

Code #148: KQGDVS

Code #149: RWLGKU

Code #150: CUWPMX

Code #151: EBCVQN

Code #152: HKSBC2

Code #153: WEYA24

Code #154: VS4UME

Code #155: UXAD6W

Code #156: PMBFQ3

Code #157: RREIHH

Code #158: XYQ5LK

Code #159: PB8Q61

Code #160: HCWBEY

Code #161: YG8EFG